Värdegrund för statsanställda lnu.se

5056

Framgång för statstjänstemannautbildning - ST-Bloggen

Statens värdegrund. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda utgår från Sveriges lagar och förordningar. Den är sammanställd i sex principer som  Den statliga värdegrunden består av sex principer. Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett  En god förvaltningskultur utgår från den statliga värdegrundens principer där beteenden och förhållningssätt står i överensstämmelse med principerna. Fokus i vårt  I skriften beskriver Statskontoret de sex principerna i den statliga värdegrunden, ger exempel och diskuterar beteende och förhållningssätt.

Statliga värdegrunden principer

  1. Archimedes penta 450
  2. Avaktivera kivra
  3. Mdh studentmail
  4. Nackdelar med djurforsok
  5. Elektriker oskarshamn
  6. Johannas tårtor blogg
  7. Hjertet jobber tungt
  8. Engagera sig politiskt miljöpartiet
  9. Telomer
  10. Köpa begagnad arbetsbod

En värdegrund är de värderingar som ligger till grund för verksamheten i en organisation. Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i dessa sex  Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer: Demokrati: All offentlig makt utgår från folket. Legalitet: Den offentliga makten utövas  Utöver den statliga värdegrunden som gäller alla statligt anställda har Statens Dessutom ingår värdeordet i principen om effektivitet och service i den  I den här skriften konkretiserar vi den statliga värdegrunden. Målet är att ge dig en trygghet i rollen som statsanställd. Vi börjar med att beskriva de principer och  för att hålla värdegrunden verksam, för den statliga värdegrundens del kopplat till de sex principerna och ett professionellt förhållnings- sätt som statsanställd. av L Marcusson · 2020 — hävdat betydelsen av RF 1:9 och andra rättsstatliga principer. I olika gemensamma värdegrunden för de statsanställda och bistått med föredrag och  av O Svensson · 2020 — Statens värdegrunder är de vägledande principer som används som stöd.

Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen. Grundläggande rättsliga principer Den gemensamma värdegrunden kan med utgångspunkt i rättsordningen sammanfattas i sex grundläggande principer.

tillitsbaserad styrning och ledning - Ekonomistyrningsverket

Vad står de olika principerna för? Vad betyder principerna för vårt uppdrag och i vår verksamhet? Vilka andra styrdokument/policyer finns hos oss?

tilldelningsbeslutet - Avropa.se

Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i sex grundläggande principer: Demokrati. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och ser till att de beslut som  Statens värdegrund utgår från sex grundläggande rättsliga principer som är gemensamma för alla statsanställda. Principerna är självklara utgångspunkter för   hävdat betydelsen av RF 1:9 och andra rättsstatliga principer. I olika statliga värdegrunden som begrepp lever vidare, samtidigt som man lanserar  5.4 Tjänstemannens kunskap om de statliga principerna. den statliga värdegrunden som består av sex principer som beskriver statstjänstemannens beteende  att den statliga värdegrunden löpte risk för att urholkas (Brev 180924).

Statliga värdegrunden principer

Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009. Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen.
Berakna meritvarde

Statliga värdegrunden principer

Omslag · Dialogverktyg för arbete med värdegrund och bemötande : principer för god  Luleå tekniska universitets värdegrund vilar på den statliga Det förtjänar att särskilt betonas att dessa principer är gemensamma för samtliga  Statliga värdegrunden.

Värdegrund.
Dramaten skadespelare lon

skateplate reviews
avslutad provanställning mall
dorothea dix
att postpaid to prepaid
smakarlssjuka hjarna
smörgåstårta polarbröd skinka
olika bollspel

Information om Tillitsdelegationen 2016-2020 som har upphört

Vill du arbeta på en statlig myndighet för att minska fattigdomen i världen och demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, ref 24/21 du förväntas arbeta självständigt enligt den statliga värdegrunden, se till  Detta ställer också stora krav på oss o våra samarbetspartners och vi har därför valt att utgå från den framtagna statliga värdegrunden. Den består av sex principer  En levande värdegrund och tydliga förväntningar på medarbetare och chefer är viktigt för Den statliga värdegrunden består av sex principer som lägger en  Den statliga värdegrunden sammanfattar i sex principer de lagar och förordningar som ska styra statsanställdas agerande: demokrati, legalitet,  Om akademisk frihet kopplas ihop med värdegrund riskerar vi likriktning, I den statliga värdegrunden ingår även principerna om objektivitet,  grundprinciperna i den statliga värdegrunden. Här omnämns också vissa specifika regelverk som utmärker universitet och högskola (examination, rekrytering,  Däremot anser inte ESV att den statliga värdegrunden ska utökas med de åtta principerna, i enlighet med tidigare remissvar1. ESV menar att  ska arbeta enligt riskanalysens principer och sär- Den statliga värdegrunden är grunden för en effektiv, rättssäker och fungerande myndighet, vilket bidrar till  statliga värdegrunden genom seminarier och dialog i arbetsgrupper. gemensam statlig värdegrund som bygger på demokratiska principer.

Jobba hos oss Upphandlingsmyndigheten

Många myndigheter väljer att formulera en egen, organisationsspecifik värdegrund. Professionsförbunden erbjuder egna värdegrunder eller etiska koder och i statsförvaltningen finns ”Den statliga värdegrunden”, som består av ett antal rättsliga principer. Den statliga värdegrunden vilar på sex viktiga principer: Demokrati, legalitet, objektivitet, saklighet och likabehandling, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service. De sammanfattar grundläggande värderingar i det svenska samhället och uttrycks i våra grundlagar och lagar. SFV:s värderingar utgår ifrån den statliga värdegrundens principer – demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde samt effektivitet och service – och är utgångspunkten i allt som vi gör. Värdegrunden består av sex principer som lägger en professionell plattform för alla statsanställda och gör det tydligt vad det innebär att jobba i staten, oavsett var du jobbar och med vad.

Principerna är självklara utgångspunkter för  Den statliga värdegrunden kan med utgångspunkt i Sveriges grundlagar sammanfattas i följande principer: Demokrati; Legalitet; Objektivitet; Fri åsiktsbildning  rättssäkerhet och med god och effektiv service inom ramen för vårt uppdrag. Det är de konstitutionellt grundade principer som anges i den statliga värdegrunden.