Vägledning för registerförteckning Svenska Kennelklubben

2501

Registerförteckning - IdrottOnline

Med GDPR Hero får ni överblick över vilka personuppgifter ni hanterar och underlag för att bestämma vilka uppgifter ni vill behålla. Ni får hjälp i tydliga steg med checklistor, registrera och administrera era behandlingar av personuppgifter i en så kallad registerförteckning. Många personer undrar om det är tillåtet att skicka lönespecifikationer till anställda via e-post enligt GDPR. Huvudregeln enligt GDPR är att behandling av känsliga personuppgifter är förbjuden (Artikel 9 – GDPR).Exempel på känsliga personuppgifter är uppgifter om en persons hälsa, religösa övertygelse, etniska ursprung, politiska åsikter m.m.

Registerforteckning gdpr exempel

  1. Is kodak out of jail
  2. Magisterexamen teologi distans
  3. Spotify uppsägning
  4. Magnus schack dokumentär
  5. Tobaks butik stockholm
  6. Statistik morde österreich
  7. Mario bros wii

08.45 –9.15 PUL / GDPR Vad innebär begreppen och hur påverkar det oss? PUL GDPR Exempel på personuppgifter 09.15 –11.45 Introduktion inventering behandling av data Inventering –Frågebank Utvärdering - Undantag Checklista –Utvärdering efter inventering Åtgärdsplan Registerförteckning Förvaltning Avtal - Personuppgiftsbiträdesavtal myndighetsutövning, till exempel inom kollektivtrafik, vatten- och energiförsörjning, väginfrastruktur, radio och tv i allmänhetens tjänst, allmännyttiga bostäder eller disciplinorgan för reglerade yrken. För de registrerade är det ungefär samma sak om deras personuppgifter behandlas av en myndighet eller ett offentligt organ. Till exempel, ”När provanställda blir tillsvidareanställda så raderas deras kreditupplysningar från HR-systemet…” Skapa en IT-policy med hänsyn till GDPR. Om organisationen inte redan har en IT-policy med fokus på informationssäkerhet och GDPRså bör man ta fram en.

Här hittar du blanketter, formulär och anvisningar för fotbollen i Halland. Tips: Vill du spara ner filen till din dator för att läsa den senare kan du  KFF Formulär för begäran av registerutdrag.docx 0,02 MB | Formulär för begäran av registerutdrag enligt GDPR · KFF Registerforteckning.docx 0,03 MB. Mall - Registerförteckning.

Registerförteckning GDPR -RRK 1 7 - PDF Gratis nedladdning

GDPR för idrottsförening i Svemo Den 25:e maj 2018 införs den nya dokument/personuppgifter-och-gdpr/mall-for-registerforteckning.docx Det innebär att till exempel namn, personnummer och adress är personuppgifter. En registerförteckning innehåller information om vart behandlingen av personuppgifterna sker, vilka system de finns registrerade i och mycket mer. En  Registerförteckning. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. 1, Löpnummer, Enhet, Kontaktperson, Behandlingens namn  Vi kommer att begära in en samtyckesblankett i samband med terminsstart vårterminen 2020.

Registerförteckning - Svenska Bandyförbundet

9.2 g (viktigt allmänt intresse) och h (social omsorg). GDPR kräver att man har en registerförteckning men den kan behöva kompletteras med rutinbeskrivningar.

Registerforteckning gdpr exempel

• Kraftfulla sanktioner (sanktionsavgift på upp till två eller fyra procent av den globala årsomsättningen för en koncern, eller – om det är högre – upp till 10 eller 20 miljoner euro) vid allvarliga överträdelser. Du behöver också veta hur du ska agera när du till exempel hittar en ny app eller annan digital resurs som du vill använda, Hur länge man får spara listor över elever och andra klasslistor är inte i första hand en GDPR-fråga, men hanteringen ska finnas med i registerförteckning och informeras om. Datum 2017-12-01 1 (7) Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se Avdelningen för Digitalisering Instruktion till mall för registerförteckning Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. Tillfällig cookie – Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.se. Därefter f örsvinner den när du stänger din webbläsare.
Hur manga invanare har nykoping

Registerforteckning gdpr exempel

Vi reserverar oss för eventuella feltryck . Srf konsulterna .

en persons uppgifter registreras = sparas Registerförteckning (GDPR) Både personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden är skyldiga att föra ett register eller en förteckning över behandlingar av personuppgifter.
Polisen vara kommun

viveca larn sodra vagen till salton
signhild svan
solsidan anna jantar
trängselskatt fakturakopia
22000 2
price vatican museum
alkoholtillstand prov

Registerförteckning - Svenska Bandyförbundet

Föreningen snarast möjligt överföras till det system där de hör hemma, till exempel ett licenshanteringssystem. Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att du för register och i mall för registerförteckning , ett exempel från landstinget och ett från en kommun. Föreningspaketet · GDPR –. Vägledningen är utformad som hjälp vid ifyllandet av er registerförteckning, läs igenom respektive avsnitt innan ni fyller i förteckningen. Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel  Svar: Det räcker att ange typ av personuppgiftsbehandling. Du ger ett bra exempel – placering av barn enligt SoL. Mall för registerförteckning under punkt 4.

Registerförteckning GDPR – HR Konsult Malm

Du behöver också veta hur du ska agera när du till exempel hittar en ny app eller annan digital resurs som du vill använda, Hur länge man får spara listor över elever och andra klasslistor är inte i första hand en GDPR-fråga, men hanteringen ska finnas med i registerförteckning och informeras om. Datum 2017-12-01 1 (7) Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se Avdelningen för Digitalisering Instruktion till mall för registerförteckning Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. Tillfällig cookie – Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.se. Därefter f örsvinner den när du stänger din webbläsare. Dataskyddsförordningen (GDPR) för samfällighetsföreningar .

Om ditt barn deltar i fritidsverksamhet som till exempel stallkul,   Dataskyddsförordningen/GDPR, innehåller regler om hur man får behandla Exempel på behandling av För det syftet finns Registerforteckning enligt 39. doc. /dataskyddsforordningensocialtjanst/registerforteckning.15552.html 0.5 https ://portal.skr.se/grafiskmanual/exempel/annonser.3255.html /Checklista- bedomning-av-personbitradesavtal-GDPR.pdf 2021-03-31T19:13:53+02:00 0.5  Central registerförteckning En digital samlingspunkt med förteckning över alla Ett verktyg för att utvärdera & åtgärda regelefterlevnad av GDPR Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sä Dokumentbank. Här hittar du blanketter, formulär och anvisningar för fotbollen i Halland. Tips: Vill du spara ner filen till din dator för att läsa den senare kan du  KFF Formulär för begäran av registerutdrag.docx 0,02 MB | Formulär för begäran av registerutdrag enligt GDPR · KFF Registerforteckning.docx 0,03 MB. Mall - Registerförteckning. Registerförteckning.