PEF-uppföljning - Arbetshälsoinstitutet

3925

PEF normalvärden

Vid astma blir luftrören trånga och luftflödet blir mindre, och därmed blir PEF-värdet lägre. Ytterligare en metod för att diagnostisera astma är en så kallad PEF-kurva: PEF är ett mått på det snabbaste luftflödet en person kan åstadkomma vid maximal utblåsning och kan mätas hemma med en enkel apparat. Man blåser helt enkelt varje morgon och kväll under två veckor och får på det sättet ett PEF-värde. • Värdet på mätaren nollställs mellan varje mätning.

Pef värde

  1. Dermaconcepts ultrasonic skin scrubber
  2. Primetime appliance
  3. Penningtvattsdirektiv
  4. Micro influencers sverige
  5. Karate club stockholm
  6. Vad gör en biståndsbedömare
  7. Jobba for bris
  8. Smyckesaffärer kristianstad
  9. Restaurang globen arena
  10. Klart söderköping

2014-04-25 Viktigast är att jämföra PEF-värden hos en patient med patientens maxvärde och normalvärden. Tolkning av spirometri En PEF-mätning kan göras som en enstaka mätning före och efter inhalation av bronkdilaterare eller som en serie tester i hemmet under en eller två veckor. PEF-dagbok Namn: PEF-kurva 14 dagar Personnr: För mer information besök: Mitt bästa PEF-värde är: www.astma.com Datum Tid Förkyld Hosta/pipande/väsande andning Vaknat på grund av luftrörsbesvär 2018-04-10 PEF-värdet är proportionellt mot den maximala volontära ventilationen, MVV, och kan omvandlas till den maximala minutvolymen. PEF-värdet anges därför i liter per minut [2,3,6,7]. PEF har sitt huvudsakliga användningsområde inom sjukvården och används för att indikera på olika typer av obstruktiva lungsjukdomar [3].

Ett värde ≥ 13 % talar för astma. Om ditt PEF-värde är lägre än 50 procent av ditt personbästa, ska du ta din snabbverkande beta2-agonist och genast söka läkare (Medscape). Om du får något av följande symtom, ska du PEF-värde?

Fall 8:2 Flashcards by Magnus Rockborn Brainscape

c. Ge bronkdilaterare för inhalation, t ex salbutamol (t ex Buventol Easyhaler® 200 ug/dos 4 doser) alternativt terbutalin  Vad säger ett PEF-värde? Maximalt flöde(hastighet) vid utandning. Vilka faktorer kan öka Ange rimliga värden för Sara, 26 år: Vitalkapacitet: FEV1/VC-kvot: värden (se tabellen) och hans flöde/volym-kurva har en normal form.

RUTIN PEF-registrering - Alfresco

• O 2 Förändringar i PEF-värde kan kräva särskild behandling. Mätningarna bör göras två gånger per dag, tidigt på morgonen samt vid läggdags, eller enligt läkares instruktioner. Blås 3 ggr/tillfälle och använd medelvärdet. PEF-värden Dygnsvariabilitet: Förkortningar: m = morgonvärde, m+SABA = morgonvärde efter SABA, k = kvällsvärde, k+SABA = kvällsvärde efter SABA extra 1 = värde vid extramätning 1, extra 1+SABA = värde vid extramätning 1 efter SABA, extra 2 = värde vid extramätning 2, extra 2+SABA = värde vid extramätning 2 efter SABA, extra 3 av akut β2-agonist och PEF-värden. Ingen skillnad sågs mel-lan grupperna i dossänkning räknat som mg/dag eller antal pa-tienter som kunde reducera prednisolondosen.

Pef värde

PEF-värdet är proportionellt mot den maximala volontära ventilationen, MVV, och kan omvandlas till den maximala minutvolymen. PEF-värdet anges därför i liter per minut [2,3,6,7]. PEF har sitt huvudsakliga användningsområde inom sjukvården och används för att indikera på olika typer av obstruktiva lungsjukdomar [3]. Se hela listan på astmaochallergilinjen.se Vidare nämndes även tidigare PEF värdet, och detta används i första hand för att jämföra utvecklingen över tid. Detta då PEF värdet väldigt enkelt (och billigt) kan mätas i hemmet, i form av de papprörscylindrar som astmatiker har och blåser i för att kontrollera sin medicinering.
Rvr vista ca

Pef värde

381 394  Vid värde under 0,73 bör man gå vidare med dynamisk spirometri för definitiv Det är viktigt att jämföra PEF-värdet mot patientens maxvärde och att man  Om patienten är ordinerad inhalation av beta-2-stimulerare eller annat luftvägsvidgande läkemedel, mäts PEF-värdet före och vanligen 15  eller agenser på arbetsplatsen. Peak expiratory flow (PEF), avser den maximala lufthastigheten vid utandning. PEF-värdet ger en bild av luftrörens storlek och  Markera sedan det bästa värdet efter att du tagit din medicin med.

• Registreras morgon och kväll. Det bästa värdet av två noteras. PEF-kurva 14 dagar.
Facelift massage course

olympia skolan vallentuna
segerberg mayhew architects
revisor kostnad per år
donatien alphonse françois de sade pdf
arytmi barn behandling
plural svenska penna
benmargssvikt hva er dette

Peak flowmeter vuxen - WeBrand

Patienten bör också notera PEF vid symptom, ”lägsta-PEF”. 2020-12-09 PEF-värdet ger en bild av luftrörens storlek och är i jämförelse med sekundkapacitet inte ett lika känsligt mått på obstruktion i luftvägarna. PEF-dygnsuppföljning. Görs med en enkel PEF-mätare. Mätningar både morgon och kväll och i samband med andningssymtom.

Pef värde vid astma - mightyhearted.ginocchia.site

PEF är ett mått på det maximala utandningsflödet  NORMALVÄRDEN PEF LITER/MINUT MÄN +/- 140 liter Ålder Längd cm 70 år 65 år 60 år 55 år 50 år 45 år 40 år 35 år 30 år 25 år 20 år 150 381 394 407 420 433 446 458 471 484 497 501 155 399 412 425 438 451 464 477 490 503 516 528 160 418 431 444 457 469 482 495 508 521 534 547 165 436 449 462 475 488 501 514 527 539 552 565 Angina-klass ASA AVPU Barn BAS 90-30-90 Brännskador Canadian C-Spine CHA2DS2-VASc Dermatom EKG Främmande kropp Glasgow Coma Hunt & Hess HUSK MIDAS Killip-klass King's College KOL Laktacidos Leverencefalopati MUDPILES Nivåbestämning Njursvikt Nutrition NYHA Omvandling opioider PECARN Head PEF Reflexer RLS-85 Rutinnervstatus Sgarbossa SIRS Normalvärden PEF Pojkar Ålder 5-18 Längd 100 66 110 121 120 176 130 231 140 286 150 341 160 395 170 450 180 505 190 560 Normalvärden PEF Flickor Ålder 5-18 Längd 100 65 110 119 120 173 130 226 140 280 150 333 160 387 170 441 180 494 190 548 Normalvärden PEF Män […] PEF - Peak Expiratory Flow. PEF kan mätas i många olika syften, vanligt förekommande är som utvärdering av läkemedelsbehandling vid obstruktiv lungsjukdom. PEF är ett mått på det maximala utandningsflödet och mäts i liter/minut [6,11,12,17,26]. Vid mätningen används en så kallad peak-flowmätare (PEF-mätare). The just-passed state budget, contract negotiations, telecommuting, COVID-19, a retirement incentive, and the announcement of a new multi-year campaign promoting government in the public interest were among the many topics taken up in an April 8 PEF telephone town hall. PEF OCH PROVOKATION PEF PEF-värde: Patientens bästa värde: PEF variabilitet: PEF reversibilitet Provokationer Provokationer: Ja Nej 5 (6) Astma – öppenvård (patienter över 18 år) | Luftvägsregistret 2018 PEF OCH PROVOKATION PEF PEF-värde: Patientens bästa värde: PEF variabilitet: PEF reversibilitet Provokationer Provokationer: Ja Nej 5 (6) Astma – öppenvård (patienter under 18 år) | Luftvägsregistret 2017 SP80B Digital Spirometer Lung Volume Pulmonary Function VC FEV1 PEF Spirometry | eBay.

PEF  Ett lungfunktionstest visar hur dina lungor fungerar. De vanligaste metoderna kallas spirometri, FEV6-mätning och PEF-mätning. Undersökningarna kan göras  Peak Expiratory Flow (PEF) är ett mått på maximala utandningsflödet i liter/minut och är en enkel metod att följa Ett enstaka PEF-värde säger väldigt lite. Peak Expiratory Flow (PEF) är ett mått på maximala ut- PEF kan användas som ett komplement till spirometri Ett enstaka PEF-värde säger väldigt lite. av L Sarheim Olsson · 2016 — Alla insamlade värden jämfördes i efterhand med normalvärden. Resultatet visade ett samband mellan konditionsnivå och PEF-värde, och en  Arbetsbeskrivning. • PEF mäter maxflödet vid utandning i liter per minut (”hastigheten”).