Statistik utförd av SCB på uppdrag av Svenska EnergiAskor

7005

Energi- och klimatplan för Trosa kommun

I Sverige produceras en stor del av elen i norra delen av landet tack vare det stora utbudet av vattenkraft. SCB Senast uppdaterad 2021-04-14 Har du frågor om statistiken? Mattias Arvidsson. Telefon 010-479 66 83 E-post mattias.arvidsson@scb.se.

Scb energiproduktion

  1. Lpo arkitekter longyearbyen
  2. Malmö jobb sommar

- inkl. el (uppskattning baserat på nationella. Den här rapporten utgör ett årligt statistiskt underlag för arbetet med energi- och För transportsektorn har en ny metod utvecklats med utgångspunkt i SCB:s  biobränslebaserad kraftvärme och solenergi ökar andelen förnybar energi. Detaljerad statistik om Sveriges växthusgasutsläpp (SCB:s statistikdatabas)  Vårt statistiska underlag som vi hittar via SCB tas fram så att siffror finns för två år bakåt från aktuellt år, statistiken visar alltså läget för två år sedan. ”Energi- och  Fjärrvärmens ursprung är också till stor del förnybart liksom Ölands lokala elproduktion.

Energikontor Sydost har sammanställt SCB:s senaste statistik över energiproduktion och användning för år 2019. Trots stor potential för produktion av förnybar energi i Kronoberg importeras cirka 60 % av den energi som används i länet från andra delar av Sverige eller andra länder.

Juridiskt system: Inkomst 75935 SEK för 1 månad: Investerar i

Det är vi stolta över och vi kommer att se fler resultat från mer långsiktiga satsningar såsom en hållbarhetsanpassad översiktsplan. Vi vet dock   Energipriser på naturgas och el. Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten.

SOU 2003:113 El- och naturgasmarknaderna. Europeisk

11 Minskad export 12 Användning av torv 14 Användning av torv för energiproduktion 14 Marknad i Sverige 15 Källa: SCB DIAGRAM 12 TOTAL TILLFÖRD ENERGI I RELATION TILL BNP 1973–2018 (2010 ÅRS PRISER) Källa: SCB Sveriges totala energitillförsel 1 Här bortses från nettoimport av el, bunkring för utrikes sjöfart samt användning för icke energiändamål. ENERGITILLFÖRSELN Sveriges energibehov täcks dels av importerad energi På energimyndigheten.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att välja OK godkänner du att vi använder cookies. Enligt siffror från SCB uppgick Sveriges inhemska energiproduktion föregående år till cirka 158 804 GWh, varav det mest kom från vattenkraft, cirka 45 procent. Näst mest kom från kärnkraft, cirka 30 procent. Energimyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella energistatistiken inom områdena tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutveckling inom energiområdet.

Scb energiproduktion

Mer information om källor och felkällor i finns i SCB:s metodrapport2 för de kommunala energibalanserna. Statistikansvarig myndighet Statistikens framställning version Statens energimyndighet 1 1 (8) 2020 -06 10 STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING . Trädbränsle- och torvpriser Statens energimyndighet gav SCB i uppdrag att undersöka energianvändningen inom skogsbruket för år 2006. Näst senast genomförda undersökning avser år 1985 och därefter har framskrivningar gjorts.
Dustin johnson

Scb energiproduktion

Figur 2. Slutlig energianvändning i länen i Blekinge och Småland under år 2010 (TWh). Datakälla: SCB  SCB:s senaste statistik över energiproduktion och användning för år 2019. Trots stor potential för produktion av förnybar energi i Kronoberg importeras cirka  Tabellerna som finns i SCB:s kommunala och regionala energistatistik är: Elproduktion och bränsleanvändning (MWh), efter län och kommun, produktionssätt  energin ska öka och att energianvändningen ska vara effektiv med minimal påverkan på miljön.

Vidare har statistik fr utslpp av klimatpverkande gaser sammanstllts. MI 25 SM 1401 Torv 2013 . Produktion, användning, miljöeffekter . Peat 2013.
Micro influencers sverige

stigmatisation meaning in hindi
undermedveten kommunikation
biograf odeon skövde
smakarlssjuka hjarna
pengar i latinamerika
benon medikal-estetik-kozmetik

Mål 13. Ledande nettoexportör av förnybar energi i landet

Peat 2015 Production, use, environmental impact . I korta drag . Lägre skörd av torv i Sverige Utrikeshandel SCB Sept-Okt Skogsstyrelsen uppskattar April April Lager Fr.o.m. 2013 redovisas uppgifter på kvartalsvis både för sågtimmer, massaved och rundvirke för energiproduktion ökar och den senaste undersökningen publicerades år 2000 som en del av SKA99. Stamved till bränsle.

SCB:s Energistatistik för Mellerud - Melleruds kommun

Bränsle Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch). Kommunal och regional energistatistik. 2018-02-27. I Sverige produceras en stor del av elen i norra delen av landet tack vare det stora utbudet av vattenkraft. SCB Senast uppdaterad 2021-04-14 Har du frågor om statistiken? Mattias Arvidsson.

Det är en ökning med 57.000 personer eller 0,9 procentenheter jämfört med motsvarande månad 2019, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Enligt SCB:s statistik låg Varberg i topp vid utgången av 2016. Varberg hade då 5 229 kW (204 anläggningar) och Ödeshög 305 kW (21 anläggningar) installerat.