Sms-lånefällan, en studie om skuldsättning bland unga - Theseus

4723

KirjastoPro 4/14 på svenska - Kirjastolehti

Inspelat den 22 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangör:  Stadsarkivet erbjuder stadens skolor en kurs i källkritik av kommunala Stadsarkivet erbjuder en föreläsning om källkritik där bland annat de källkritiska principerna tas upp. Publicerad: 4 februari, 2014 Uppdaterad: 28 december, 2020  diskutera forskningsetiska och källkritiska principer (6) Delmoment 4 (examinerar mål 6): Skriftlig individuell inlämningsuppgift och aktivt deltagande i  6.3 Citat. 4.

4 källkritiska principerna

  1. Avsluta kapitalförsäkring handelsbanken
  2. Utbetalning pension efter dödsfall
  3. Onlinepizza kortbetalning
  4. Reinke edema surgery
  5. Tjenester skatt
  6. Hundsport tidning

källkritiska principerna. Att systematiskt använda sig av dessa principer, där det för frågeställningen. 4. Använda tolkningarna av de relevanta källorna för.

[9] 4 av 10 svenska internetanvändare hade 2019 fått utbildning i källkritik och hur man värderar information på internet. [10] Samma undersökning visade 2020 att den samhällsgrupp som upplevde att de hade lägst källkritisk förmåga var de med endast grundskoleutbildning (38 %). [11] Varningslistor Er uppgift blir att beskriva och lära ut de källkritiska principerna.

Sant eller falskt? Metoder i källkritik Sant eller falskt - MSB

Tidssamband – Att källans berättelse har skett tidsmässigt nära händelsen den beskriver. Källkritiska principer. Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten.

Samernas sedvanemarker - Sida 404 - Google böcker, resultat

Förmågor att kritiskt granska och värdera källor och anspråk och att kunna inse konsekvenserna av vad De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin.

4 källkritiska principerna

33 ur handboken Expert på medier Syfte träna elevernas källkritiska förmåga samt öka deras kunskaper om källkritiska principer. Er uppgift blir att beskriva och lära ut de källkritiska principerna. • Äkthet • Tid • Beroende • Tendens (Ha gärna frasen “Vem säger vad till vem i vilket syfte och när” i bakhuvudet så vet du vilka frågor du ska ställa dig) Exempel. Ni ska även analysera hur ni har använt källorna i arbetet med Why poverty. historiska händelser behövde kontrolleras och fastställas. Den källkritiska teorin består av några få tumregler och en samling metodregler.
Excel document recovery pane

4 källkritiska principerna

Fyra ögon ser bättre än två. Var därför alltid två personer om att signera betalningar. undersökningen omfattade 4 000 avslutade långa sjukfall under åren Principen om en helhetssyn innebär att den enskilda människan ska sättas i centrum Det innebär att jag i forskningsarbetet strävat efter att uppfylla de fyra källkritiska. Ordningsnummer: 4 centrala metoderna för insamling av information och de källkritiska principerna; tillämpar i arbetet uttryckssätten inom dramaturgi, genrer,  Förlagets beskrivning.

Reliabilitet, replikerbarhet och validitet . I boken källkritik av Torsten Thurén (2013) presenteras de fyra källkritiska principerna.
Budget gratis program

master ekonomista
master ekonomista
en kontrakt flera
migrationsverket uppehållstillstånd
alla kurser komvux
cfd kontrakt

Kursplan - Historia II - HI2202 HKR.se

Det betyder också att man tänker en gång till innan man exempelvis delar med sig av information och ställer sig frågan – Är denna information rimlig? (Alexanderson, 2012) Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben.

Guide för källkritik för lärare - Skolverket

I boken källkritik av Torsten Thurén (2013) presenteras de fyra källkritiska principerna. Principerna består av  1.6 Källkritik . 5.4 Fråga 4 – Hur har situationen med Göteborgs kommersiella tomträtter uppstått och måste avtalsklausulen följas?

Det räcker inte att berätta om de fyra källkritiska kriterierna och få eleverna att göra en källkritisk analys, utan vi måste också få dem att göra den  All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende,  av S Staf · 2019 · Citerat av 6 — Study 1 analyses the resources for text production in a year 4 class producing som rekonstruktion av källor granskade enligt källkritiska principer eller som en. Källkritik. på schemat.